Wat is een SWOT-analyse?
Wat is een SWOT-analyse?
02 september 2020 
3 min. leestijd

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse maak je als onderdeel van je marktonderzoek. Met deze analyse kun je een richting bepalen voor je marketingstrategie van de komende periode. Een SWOT-analyse wordt ook wel de zwakte-sterkte analyse genoemd en gebruik je om inzicht te krijgen op kansen die er zijn voor je bedrijf en waar extra aandacht aan besteed kan worden. SWOT staat voor strenghts, weaknesses, opportunities en threats. Door een tabel breng je deze vier onderwerpen in kaart voor je bedrijf. Je SWOT-analyse is uiteindelijk een samenvatting van je interne en externe analyse.

Het maken van een SWOT-analyse

1. De interne analyse

Bij het maken van een SWOT-analyse kun je beginnen met de interne analyse. De interne analyse van je bedrijf bestaat uit de sterke en zwakke punten (de strenghts en weaknesses). Bij het kiezen van de sterke punten van je bedrijf kijk je naar wat jij beter doet dan je concurrenten. Dit kunnen USP’s zijn of andere punten waarop jij beter beoordeeld wordt dan je concurrenten.

Voor het in kaart brengen van je zwaktes kijk je naar waarop je concurrenten beter scoren dan jij als bedrijf. Hiervoor kun je kijken naar behaalde resultaten uit het verleden, je aanbod in diensten en/of producten, service, financiën en andere belangrijke punten die invloed hebben op je bedrijf. Vraag ook andere mensen om hun mening als het gaat om de sterke of zwakke punten van je bedrijven. Wie weet valt hen iets op wat jou nog niet is opgevallen!

2. De externe analyse

Wanneer je de interne analyse hebt ingevuld ga je kijken naar externe factoren die invloed hebben op je bedrijf. Hierin beschrijf je de kansen en bedreigingen van je SWOT-analyse (de opportunities en threats). Voor deze externe factoren ga je onderzoeken wat de ontwikkelingen zijn binnen de branche waar jouw bedrijf zich in bevindt, je klanten en je concurrenten. Andere belangrijke externe factoren zijn politieke en juridische factoren. Wanneer er bijvoorbeeld iets binnen de wet veranderd kan dit ook gevolgen hebben voor je bedrijf. Dit kunnen zowel kansen als bedreigingen zijn.

3. De SWOT-analyse in een tabel

Je hebt de interne en externe analyse in kaart gebracht. Je kunt deze analyses als een klein overzicht maken in een tabel zoals in onderstaande afbeelding. De 4 onderwerpen binnen de SWOT-analyse kun je verdelen onder positieve punten of negatieve punten. De sterktes en kansen worden gezien als positief en de zwaktes en bedreigingen als negatief. Met de zwaktes en bedreigingen kunnen dus nog iets mee worden gedaan om deze om te zetten naar iets positiefs. Dit kan ook in combinatie met sterke punten en/of kansen.

swot analyse maken

Bron: KvK

De confrontatiematrix

Wanneer je de SWOT-analyse in kaart hebt gebracht kun je ervoor kiezen om verder onderzoek te doen naar de vier factoren binnen de SWOT-analyse. Dit doe je door elk factor, dus de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen, een weging te geven. Met deze wegingen geef je aan hoe belangrijk iets meetelt binnen het bedrijf. Je maakt hiermee een specifieke keuze uit welke factoren het meest belangrijk zijn voor je bedrijf en welke het meeste invloed hebben op je bedrijf. Dit noem je de confrontatiematrix.

In de confrontatiematrix zet je alle factoren die je hebt gekozen tegenover elkaar. Vervolgens geef je elk factor een bepaalde weging bijvoorbeeld, erg belangrijk= 10, neutraal= 5 en niet belangrijk= 0. Hiermee maak je dus een afweging van wat wel belangrijk is en wat minder om vervolgens ermee aan de slag te gaan!

swot analyse maken

Bron: KvK

Tips voor een goede SWOT-analyse

Bij het maken van de SWOT-analyse is het belangrijk dat je objectief gaat kijken naar de vier factoren binnen de analyse. Wat gaat goed? Wat kan beter? En waar liggen nog kansen? Om je SWOT-analyse nog concreter en beter te maken hebben we 3 handige tips voor je.

1. Wanneer je onderzoek gaat doen naar de zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen van je bedrijf is het goed om mensen erbij te betrekken die een andere visie hebben. Hen kan andere dingen opvallen dan jij en hiermee voorkom je dat de SWOT-analyse met een tunnelvisie wordt gemaakt.

2. Bij het kiezen van de 4 bovenstaande factoren kan het zijn dat je op heel veel punten uitkomt. Houdt voor jezelf aan dat je minimaal 3 en maximaal 5 punten kiest die binnen deze 4 factoren vallen. Zo houdt je de analyse beknopt en overzichtelijk met de belangrijkste punten.

3. Beschrijf de punten zo concreet mogelijk. Maak er geen hele zinnen van en zorg ervoor dat het overzichtelijk blijft binnen de tabel van je SWOT-analyse.

Een strategie bepalen

Met behulp van deze methode kun je specifiek bepalen aan welke factoren gewerkt moet worden. Hiermee heb je altijd makkelijk en snel een overzicht van invloeden op je bedrijf en kun je een doelgerichte strategie kiezen voor je bedrijf!

Over de schrijver
Francina is al ruim 30 jaar ondernemer in hart en nieren. Altijd was zij bezig om te bedenken hoe ze geld kon verdienen en hoe ze een business kon opzetten. Zelfs toen ze een jaar of 5 was. Francina is een ondernemer in hart en nieren. Ondernemen is haar passie en zit in haar bloed! Ze houdt van het spel en van creëren en houdt van winnen! Dat heeft haar geen windeieren gelegd! Op dit moment heeft Francina 2 succesvolle businesses die er voor zorgen dat zij haar allermooiste leven ooit kan leiden. Dat is waarom zij ondernemers inspireert dat ook te doen met Master Your Business Moves.
Reactie plaatsen