Timemanagement tips - Master Your Business Moves

Timemanagement

Timemanagement heeft alles te maken met dingen gedaan krijgen. Termen die veel voorkomen en door elkaar worden gehaald zijn effectief werken en efficiënt werken. Maar efficiënt werken staat hier los van. In tegenstelling tot effectief werken. Dat kan leiden tot efficiency, maar het zijn 2 aparte begrippen. Efficiënt werken heeft te maken met het verbeteren van processen. De uitdrukking: hoe kom ik zo snel mogelijk van A naar B, wordt hier veel bij toegepast. Effectief werken heeft te maken met het behalen van je doelen, hierin is B jouw einddoel. De definitie van timemanagement: Time management is de verzamelnaam voor alles rondom werkgewoonten, instrumenten en diverse technieken die ervoor zorgen dat je maximaal effectief (doelgericht) met je tijd om kan gaan.